top of page

wet privacy

Bescherming van persoonsgegevens & privacy

De bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste wet op dit gebied is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het dagelijks spraakgebruik ook wel 'privacywet' genoemd.
Regels op het gebied van mailings, spam en cookies staan vermeld in de Telecommunicatiewet.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG werd effectief van kracht op 25 mei 2018. Daarmee werden de onderlinge verschillen in privacy in de Europese landen grotendeels gelijkgetrokken. Nederland kende al de Wet Meldplicht Datalekken die met betrekking tot datalekken in grote lijnen dezelfde bepalingen kent als de AVG.
De AVG bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens, waarbij de nadruk ligt op het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens.

Wanneer geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

De AVG is niet op elke verwerking van persoonsgegevens van toepassing. Zo geldt de AVG niet voor de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden. Voorbeelden hiervan zijn persoonlijke aantekeningen, of een lijst met adressen en telefoonnummers van vrienden en familie.
Daarnaast is toepasselijkheid van de AVG uitgesloten voor verwerking van persoonsgegevens door inlichtingen- en veiligheidsdiensten, voor de uitoefening van de politietaak en in nog enkele door de wet omschreven gevallen.

wet privacy: Store Policies
bottom of page